Kaip tapti Vaiko Širdies Asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį (įstojimo mokestis 15 €, metinis mokestis - 15 €). Atsispausdinus ir užpildžius įstojimo prašymą prašome atsiųsti jį adresu Minijos g. 1, Kartena, Kretingos raj., LT-97340. Prašymą tvirtina prezidentas. Gavus patvirtinimą prašome susimokėti įstojimo bei metinį mokesčius pavedimu į Vaiko Širdies Asociacijos sąskaitą (paskirtyje nurodykite, kad tai stojimo ir/arba metinis mokestis, bei įstojančio asmens vardą, pavardę).

Rekvizitai mokesčiui:

Swedbank LT417300010113058250
Įmonės kodas: 302295577


Kas gali tapti Vaiko Širdies Asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir (ar) 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, o taip pat ir jaunesni, kaip 18 metų fiziniai asmenys, pritariantys krikščioniškai pasaulėžiūrai, pripažįstantys Vaiko širdies asociacijos įstatus. Jaunesni, kaip 18 metų asmenys, Asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas LR CK nustatyta tvarka. Už jaunesnius, kaip 14 metų asmenis, prašymus tapti Asociacijos nariais pateikia jų tėvai ar globėjai.


Kodėl verta tapti nariu?

Pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą asociacija dirba savo nariams. Norėdami naudotis Vaiko Širdies Asociacijos paslaugomis, dalyvauti renginiuose, stovyklose ar gauti paramą turite būti asociacijos nariais. Turėdama daugiau narių, asociacija gali praplėsti savo veiklą bei tapti įtakingesne pacientų organizacija. Nariai dalyvauja asociacijos veikloje, turi balsavimo teisę susirinkimuose, siūlo bei sprendžia asociacijos problemas, planuoja tolimesnę asociacijos veiklą ir prisideda savanoriška veikla.